Skip to main content

Nyhet

Arbeidsinnvandrerutvalget leverer sin utredning tirsdag 13. desember

Et ekspertutvalg har gjennomgått situasjonen til arbeidsinnvandrere og deres familiemedlemmer. Tirsdag 13. desember leverer de sin utredning til regjeringen. Seniorforsker Anne Mette Ødegård, som også leder Fafo Østforum, er medlem av utvalget og har bidratt til utredningen.

Utredningen er et ledd i videreutviklingen av integreringspolitikken. Oppgaven har vært å gjennomgå situasjonen til arbeidsinnvandrere og deres familiemedlemmer, og vurdere integreringspolitiske virkemidler for å bedre integrere arbeidsinnvandrere i norsk arbeids- og samfunnsliv.

Utvalget har vært ledet av førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo Arnfinn Midtbøen.

Utredningen overleveres arbeids- og inkluderingsminster Marte Mjøs Persen.

Fafo-notatet Organisasjonsgrad blant arbeidsinnvandrere, er laget på oppdrag fra utvalget, og ligger som vedlegg til utredningen.

  • Publisert: 09. desember 2022