Skip to main content

Nyhet

Dårligere klima-kår for mais i Afrika

Nyheter | 03. oktober 2023 | Alf Tore Bergsli
To english version

Denne artikkelen søker å forutsi størrelsen på maisavlinger i Vest-, Øst- og Sentral-Afrika, og å vektlegge betydningen av å inkludere klimafaktorer i slike modeller. Funnene viser at klimavariabler kan forklare 28 prosent av variansen i maisavlingene i disse områdene. Avlingene anslås å kunne synke med 20 prosent innen et scenario med høyere klimagassutslipp.

Publisert: 03. oktober 2023