Global helse

Fafos helserelaterte forskning fokuserer på sosiale dimensjoner av helseproblemer, inkludert ulikhet, sårbarhet, mestringsstrategier og tilpasning. Vårt mål er å fremme forskning av høy kvalitet og evalueringer for å forbedre helse og redusere ulikheter i helse. Vi har et særlig søkelys på marginaliserte befolkninger, som inkluderer populasjoner i konflikt og sårbare områder.

Som sentrale drivere av sosioøkonomisk utvikling, har strategier for å fremme, beskytte og støtte optimal helse fått økende global oppmerksomhet. Helse er en integrert del av tusenårsmålene (MDG) i FN, og for å oppnå rettferdig helse kreves både et statlig ansvar og global kollektiv handling. Sosioøkonomisk ulikhet fører til ulikhet i tilgangen til mat, helsetjenester og andre offentlige tjenester. Dette igjen fører til forskjeller i helseutfall, som for eksempel sykdom, underernæring og for tidlig død. I sårbare situasjoner kan helsa svekkes både på grunn av direkte tap i forbindelse med konflikt eller katastrofe, og indirekte som følge av et dårligere tjenestetilbud.

Fafos forskningskompetanse innen folkehelse inkluderer: dødelighetsberegninger; mor-barn helse og ernæring, matvareusikkerhet og praksis i spedbarnsernæring. Helsemoduler er en integrert del av Fafos levekårsundersøkelser, samt forskning knyttet til konflikt, katastrofer og miljøtilpasning. En sentral del av vårt arbeid på disse områdene er å utvikle indikatorer og målemetoder for å vurdere endringer i helse og ernæring på en mest mulig korrekt måte.

Global helse

Kontakt

Forskere

Forsker I
Forsker
Ellen Cecilie Andresen og Anne Hatløy
Fafo-rapport 2019:24
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave and Anne Inga Hilsen
Fafo Paper 2019:29
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2019:25
Anne Hatløy og Ketil Bråthen
Fafo-notat 2019:11
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave and Anne Inga Hilsen
Fafo-paper 2019:12
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2019:09
Fafo-report 2017:24
Jon Pedersen
Fafo-report 2009:20

Marianne Sandsmark Morseth, Navnit Kaur Grewal, Ida Sophie Kaasa, Anne Hatløy, Ingrid Barikmo and Sigrun Henjum

Dietary diversity is related to socioeconomic status among adult Saharawi refugees living in Algeria

Bumbangi NF, Muma JB, Choongo K, Mukanga M, Velu MR , Veldman F, Hatløy A , Mapatano MA

Occurrence and factors associated with aflatoxin contamination of raw peanuts from Lusaka district's markets, Zambia

Food Control

Kismul H, Hatløy, Andersen P, Mapatano M, Van den Broeck J and Molland KM (2015).

The social context of severe child malnutrition: a qualitative household case study from a rural area of the Democratic Republic of Congo

International Journal for Equity in Health

Bøås M and Hatløy A

Alcohol and drugs in post-war Sierra Leone

Journal of Drug and Alcohol Studies

Hallund J, Hatløy A, Benesi I and Thilsted SH

Snacks are important for fat and vitamin intakes among rural African women: a cross-sectional study from Malawi

European Journal of Clinical Nutrition

Torheim LE, Ouattara F, Diarra MM, Thiam FD, Barikmo I, Hatløy A and Oshaug A

Nutrition adequacy and dietary diversity in rural Mali: association and determinants

European Journal of Clinical Nutrition

Torheim LE, Barikmo I, Parr C, Hatløy A, Ouatara F, Oshaug A

Validation of food variety as an indicator of diet quality assessed with a food frequency questionnaire for Western Mali

European Journal of Clinical Nutrition

Torheim LE, Barikmo I, Hatløy A, Ouattara F, Diarra M and Oshaug A

Validation of a quantitative food frequency questionnaire in Western Mali

Sampaio FS, von der Fehr FR, Arneberg P, Gigante DP, Hatløy A

A Risk factors for dental fluorosis in 6-11 year-old children living in rural areas of Paraiba – Brazil.

Caries Research

Hatløy A, Torheim LE and Oshaug A

Food variety – a good indicator of nutritional adequacy? A case study from an urban area in Mali, West Africa

European Journal of Clinical Nutrition

Nordeide MB, Hatløy A, Følling M, Lie E and Oshaug A

Nutrient composition and nutritional importance of green leaves and wild food resources in an agricultural district, Koutiala, in Southern Mali

International Journal of Food Sciences and Nutrition

Anne Hatløy, Malena Kyvik Martens & Svein Erik Stave

Matsystemer i norsk utviklingspolitikk
Matsikkerhet, klimatilpasset landbruk og ernæring

Prosjektleder: Anne Hatløy
Prosjektslutt: 2022
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Anne Hatløy
Prosjektslutt: 2020
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Anne Hatløy
Prosjektslutt: 2017
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Anne Hatløy
Prosjektslutt: 2016
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Anne Hatløy
Prosjektslutt: 2013
Fullførte prosjekter