Skip to main content

Nyhet

Digital omlegging under koronapandemien

Da koronapandemien kom til Norge ble det for en rekke ulike virksomheter over natten nødvendig å legge om driften til digitale løsninger og hjemmekontor. Fafo har undersøkt hvordan en digital gjennomføring av arbeidsmarkedstiltak har fungert for unge med funksjonsnedsettelser. Les mer...

Arbeidsmarkedet er i endring som følge av koronapandemien og det er viktig å ta med seg læring fra nedstengingen under koronapandemien. Det vil være viktig å ha ekstra fokus på utsatte grupper på arbeidsmarkedet som unge med funksjonsnedsettelser i en tid med et forventet dårligere arbeidsmarked.

Den digitale omleggingen fikk også konsekvenser for virksomheter som tilbyr arbeidsmarkedstiltak til personer som forsøker å få innpass i arbeidslivet. Fafos studie er basert på intervjuer med veiledere og ledere i ulike tiltak for Arbeidsforberedende trening (AFT-tiltak) og noen brukere i AFT-tiltak.

Våre forskere finner blant annet at de fleste deltakerne har gjennomført planlagte aktiviteter. Det ble også rapportert at ingen av brukerne i AFT falt ut av tiltaket som følge av overgangen til digital oppfølging, og at enkeltbrukere klarte å skaffe seg praksisplasser og noen også fast jobb under koronapandemiens første fase.

Notatet som lanseres i dag er sluttrapporteringen fra et prosjekt finansiert gjennom Stiftelsen Dams Ekstraprogram, som ble lyst ut i forbindelse med koronapandemien. Målet har vært å samle inn data i sanntid, altså mens vi var under nedstenging, for å undersøke hvordan en digital gjennomføring av arbeidsmarkedstiltak har fungert for unge med funksjonsnedsettelser.

Intervjuene ble i all hovedsak gjennomført i juni 2020. Prosjektet har vært gjennomført som et samarbeid mellom Fafo, Unge funksjonshemmede og Arbeid og inkludering i NHO.

  • Publisert: 01. februar 2021