Skip to main content

Nyhet

Elin Svarstad disputerer mandag 5. juni

Elin Svarstad forsvarer mandag 5. juni 2023 sin avhandling med tittelen ”What do unions do? Evidence from Norway” for graden philosophiae doctor (ph.d.). ved NTNU, Fakultet for økonomi.
Tidspunkt for prøveforelesning og disputas er mandag 5. juni 2023, henholdsvis kl. 10:15 og kl. 12:15. Prøveforelesningen og disputasen blir avholdt i Auditorium A3, Adolf Øien-bygget, Gløshaugen campus.
  • Publisert: 04. juni 2023