Skip to main content

Nyhet

Nytt arbeidsnotat evaluerer pilot for arbeidsplass-konsept i departement

Nyheter | 29. juni 2022 | Alf Tore Bergsli
Hva skjer når ansatte i departementene går fra egne kontorer til aktivitetsbaserte arbeidsplasser uten faste plasser? Fafo, i samarbeid med PwC, evaluerer første års erfaringer med «Pilot for aktivitetsbasert arbeidsplasskonsept» i Kommunal- og distriktsdepartementet. Målet er å gi kunnskap for planlegging og forberedelser av innflytning i det nye regjeringskvartalet i 2025.
Publisert: 29. juni 2022