Skip to main content

Nyhet

Fafo-forsker med på utredning om negativ sosial kontroll

Jon Horgen Friberg har deltatt i et lovutvalg som leverer sin rapport til arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna 24. juni. Utvalget har sett på hvordan det norske lov- og regelverket er og kan bli tilpasset saker som omhandler negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og psykisk vold.

– Det har vært utrolig spennende og lærerikt å sitte i utvalget. Ikke minst har det vært interessant å se på nært hold hvordan juristene jobber. Vi se hva politikerne gjør videre med våre forslag, men det er uansett gøy å kunne bidra med kunnskap på et felt der den potensielt kan gjøre nytte for seg, sier Horgen Friberg.

– Styrket rettsvern

Fafo-forskeren har vært ett av 8 medlemmer i et eget utvalg som har sett på hvordan det norske lovverket er og bør bli tilpasset for å håndtere problematiske saker knyttet til sosial kontroll.

Utvalget har vurdert behovet for begrepsavklaringer og klargjøring av særlovgivning, regulering av psykisk vold og æresmotiv, samt styrking av rettsvernet for barn og unge som er ufrivillig etterlatt i utlandet.

I tillegg har utvalget vurdert om æresvold skal omfattes av straffeloven, og slik sikre at det totale kontrollregimet ofre utsettes for kan vektlegges i vurdering av straffespørsmålet.

– Vi har kommet frem til viktige avklaringer og forslag som vil styrke rettsvernet for barn og unge. Blant annet kommer vi med konkrete forslag til endringer i straffeloven og barnevernsloven og avklaringer knyttet til begrepet negativ sosial kontroll, sier utvalgets leder Henriette Sinding Aasen, ifølge Regjeringen.no.

Lovutvalget er en oppfølging av et av tiltakene i ny handlingsplan om frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold.

Overlevert politikerne

Rapporten ble offentliggjort og overlevert arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna på en pressekonferanse mandag 24. juni.

Utvalget har vært ledet av Henriette Sinding Aasen, professor i juss ved Universitetet i Bergen. Ved siden av Horgen Friberg, har det hatt følgende øvrige medlemmer:

  • Halima El Abassi (Danmark), ekstern lektor
  • Rudolf Christoffersen (Bergen), statsadvokat
  • Cecilia Dinardi (Oslo), advokat
  • Asbjørn Eritsland (Stavanger), Kst. førstestatsadvokat/embetsleder
  • Mona Martnes (Tromsø), postdoktor
  • Jon Petter Rui (Bergen), professor

Utredning fra lovutvalg om negativ sosial kontroll foto Simen Gald AID

Fra NOU-overrekkelsen. Foto: Simen Gald / Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  • Publisert: 24. juni 2024