Skip to main content

Nyhet

Fafo-forsker utpekt til utvalg om sosial kontroll

Jon Horgen Friberg er utpekt av regjeringen til å delta i et nytt offentlig utvalg om negativ sosial kontroll. Utvalget skal granske hvordan det norske lovverket står rustet for problematikk som gjelder negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og psykisk vold.

Jon Horgen Friberg har forsket på denne tematikken i en årrekke.

– Det er jo veldig gøy å bli spurt – man har liksom blitt ordentlig voksen som Fafo-forsker når man blir spurt om å sitte i utvalg. Samtidig er de juridiske sidene ved dette sakskomplekset ukjent land for meg, så jeg tar fatt på oppgaven med en viss ydmykhet. Min rolle vil nok være å bidra med en samfunnsvitenskapelig tilnærming, og her er jeg så heldig å kunne trekke på mange andre flinke Fafo-forskeres arbeid innenfor det som etter hvert har blitt et viktig forskningsfelt for oss, sier han.

Utvalget ble annonsert av regjeringen 3. september. Det vil bestå av åtte medlemmer og vil ledes av professor Henriette Sinding Aasen. Det er en oppfølging av deler av innholdet i en handlingsplan om frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold som ble lansert i juni.

– Jeg tror først og fremst arbeidet kommer til å bli veldig lærerikt. Samtidig som det kanskje blir litt uvant å komme med konkrete anbefalinger om lovendringer. Det er vel dette de kaller impact, påpeker Fafo-forskeren.

Se tre av Horgen Fribergs relevante publikasjoner under.

  • Publisert: 08. september 2021