Skip to main content

Nyhet

Fafopodden #1: «Nav etter krisa: Hvordan styrke vårt sosiale sikkerhetsnett?»

Fafo lanserer nå sin egen podkast. I første episode diskuterer forskere og våre gjester NAV: Hva vil vi med vårt sosiale sikkerhetsnett, hvilke hull bør tettes og hvordan øke tilliten til og i NAV-systemet?

Studiovert er Arne Backer Grønningsæter, i samtale med Anne Hege Strand, daglig leder Honoratte Muhanzi i Velferdsalliansen og Kristin Rytter, tidligere NAV-leder i Oslo og styremedlem i Foreningen for sosialt arbeid.

nyhet

NAV har vært under hardt press under korona-krisa. Selv om mange av pilene nå peker i riktig retning for arbeidsmarkedet, kommer både gamle og nye problemer til syne igjen. Hva vil vi med det sosiale sikkerhetsnettet vårt? Og hvordan kan vi best hjelpe flest mulig til arbeid og gode liv?

I denne podkast-episoden diskuterer vi NAV. Noen spørsmål vi stiller er:

  • Hvor glipper velferdstilbudet vårt – hvem rammes og på hvilken måte?
  • Gir systemet vårt nok rom for tillit?
  • Bør man gi dem som trenger hjelp flere lovfestede rettigheter?
  • Hvordan unngå at sosialhjelp blir en langtidsytelse?
  • Bør man gi NAV-ansatte mer mulighet for å bruke skjønn?

Hør episoden hvor Fafo-forsker Arne Backer Grønningsæter intervjuer Fafo-forsker Anne Hege Strand, daglig leder Honoratte Muhanzi i Velferdsalliansen og Kristin Rytter, tidligere NAV-leder i Oslo og styremedlem i Foreningen for sosialt arbeid.

Episoden ble spilt inn i slutten av mai og kan avspilles over eller på Soundcloud. Fafopodden kommer også på iTunes og øvrige katalogtjenester snarlig.


  • Publisert: 07. august 2020