Skip to main content

Nyhet

Gode skussmål for partssamarbeidet i Samfunnsbedriftene

Nyheter | 11. desember 2020 | Alf Tore Bergsli

Denne rapporten tar for seg partsamarbeid og arbeidstakerorganisering i Samfunnsbedriftene (tidligere KS Bedrift), basert på en spørreundersøkelse blant medlemsbedrifter og analyse av registerdata. Gjennomgangen viser at organisasjonsgraden blant arbeidstakerne er høy, anslagsvis 73 prosent, noe lavere enn i offentlig forvaltning, men høyere enn i offentlige eide virksomheter for øvrig. Partssamarbeidet er formalisert i et flertall av virksomhetene, og blir sett på som fungerende og verdifullt blant en majoritet av lederne. Forfattere: Kristine Nergaard og Jørgen Svalund.

Publisert: 11. desember 2020