Skip to main content

Nyhet

Gransker tiltak for mer heltid ved sykehusene

Nyheter | 17. januar 2020 | Alf Tore Bergsli

På oppdrag fra Spekter, undersøker Fafo tre konkrete tiltak for å dempe omfanget av deltidsarbeid ved norske sykehus. Tiltakene har som mål å rekruttere flere sykepleiere og helsefagarbeidere til heltidsstillinger. Forskerne skal her besvare tre konkrete spørsmål som gjelder rekruttering og ønsker og muligheter til å jobbe på tvers av flere avdelinger for å øke stillingsprosenten.

Publisert: 17. januar 2020