Skip to main content

Nyhet

Hedda Flatø disputerer om kineseres holdninger til forurensing og politikk

Både sett fra satellitter og bakken har luftforurensningen i Kina vært et åpenbart problem. Ny doktoravhandling utforsker hvordan dette også kan avmåles i endrede holdninger i den kinesiske befolkningen.

Forurensning i Kina har både store lokale og globale følger. Ekstrem forurensning får tidvis luften til å se ut som skitten tåke, forverrer innbyggernes helse og trivsel, og bidrar til globale klimaendringer.

Kinas ledere frykter at dette leder til tap av legitimitet blant befolkningen, og har derfor satset tungt på miljøtiltak.

Men hvordan henger luftforurensning sammen med befolkningens opplevelser og politiske holdninger? Dette er det sentrale spørsmålet i doktoravhandlingen til Hedda Flatø, som disputerer tirsdag 15. desember: «Polluted Perspectives: Environmental Troubles and Popular Political Attitudes in China.»


Smogens politikk

Kort fortalt har hun funnet klare sammenhenger.

  • Etter flere vintre med ekstrem luftforurensning, massiv offentlig debatt om temaet og politiske tiltak ble den kinesiske befolkningen mer bevisst på dårlig luftkvalitet.
  • Borgere som anser lokal luftkvalitet for å være dårlig har lavere tillit til lokale og regionale myndigheter
  • Luftforurensning og bevissthet om dette øker sannsynligheten for å uttrykke ønske om flere lokale miljøtiltak.

– Funnene tyder på at folks tendens til å «se» luftforurensning kan endres, og at dette kan påvirke holdninger til miljøpolitikk og politiske institusjoner i Kina, forklarer Flatø.


Blikk både fra oven og nedenfra

For å finne sammenhenger mellom forurensning og politisk relevante holdninger blant kinesiske innbyggere, kombinerer avhandlingen data fra nasjonalt representative spørreundersøkelser sammen med satellitt-baserte målinger av luftkvalitet.

De «bakkebaserte» dataene er samlet inn av Fafo og forskningsstiftelsens partnere. Avhandlingen er utført med base på Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo.

Flatø har vært sentral i Fafos forskning i og på Kina i en årrekke, men har vært i permisjon mens hun fullførte avhandlingen. Hun vil være tilbake på Fafo over nyttår.


Zoom inn på tirsdag

Hedda Flatøs disputas vil skje gjennom videostrømmingstjenesten Zoom og er åpen for alle interesserte. Den starter tirsdag 15. desember klokka 10.00.

Prøveforelesningen «Adaptive Authoritarianism in China: What are the Feedback Mechanisms?» vil bli publisert som opptak på UiO-siden 14. desember.

Mer informasjon om disputasen på UiOs disputas-side.

  • Publisert: 11. desember 2020