Kina

Fafo har vært aktive i Kina siden 1994 og utviklet et nært og konstruktivt samarbeid med kinesiske institusjoner. Fafos forskning i Kina fokuserer på sosial, økonomisk og politisk utvikling med særlig vekt på fordeling, sårbarhet, sosial bærekraft og hvordan sosiale endringer påvirker husholdninger. Vi utfører også politikkanalyse og deltar aktivt i dialog med kinesiske beslutningstakere og forskere. 

 

Fafo har et eget regionkontor i Beijing.

 

Vår viktigste samarbeidspartner i Kina er Det kinesiske akademiet for vitenskap og teknologi for utvikling (CASTED), et forskningssenter under departementet for vitenskap og teknologi. Fafo har også en avtale med Kinas "Central Party School" for å drive vitenskapelig samarbeid om den "såkalte nordiske modellen” som eksempel pår sosial organisering. I tillegg samarbeider Fafo med Peking University (Research Center for Contemporary China, RCCC), Central Finance and Economy University i Beijing, Nankai University (spesielt deres Yunnan-institutt i Kunming) og Lanzhou University.

 

Arrangementer

Kina ved overgangen til et nytt tiår. Fafo-frokost 28. januar 2020.

Kinas utfordringer i Hanens år. Fafo-frokost 7. februar 2017.

Forskere

Forsker
Forsker
Forsker
Forsker
Huafeng Zhang, Mona Christophersen, Kristin Dalen, Jing Liu and Jon Pedersen
Fafo-report 2018:21
Fafo-paper 2016:03
Kristin Dalen, Hedda Flatø, Liu Jing and Zhang Huafeng
Recovering from the Wenchuan Earthquake
Living Conditions and Development in Disaster Areas 2008–2011
Fafo-report 2012:39
Huafeng Zhang, Ingunn Bjørkhaug, Anne Hatløy, Tewodros Kebede
Perceptions of Good Jobs. Analytical Report. Jianyang, China Sichuan
Background paper for the World Development Report 2013
Fafo-report 2012:19
Jon M. Hippe, Bård Jordfald, Ole Løfsnæs, Rolf Røtnes og Berit Tennbakk
Klemt mellom Kina og klima
Plass til kraftintensiv industri i Norge?
Fafo-rapport 2012:08
David Drury and Marie W. Arneberg (eds.)
No More Forevers
The Chinese Labour Force in a Time of Reform
Fafo-report 356

Huafeng Zhang

Household vulnerability and economic status during disaster recovery and its determinants
A Case Study after the Wenchuan Earthquake

Natural Hazards

Kristin Dalen & Mona Christophersen

Hurtigtutrydding av fattigdom
Kina skal utrydde fattigdommen på ett år. Koste hva det koste vil

Hedda Flatø

Access to Health in a Chinese Village
The State, the Market and Barriers to Care

Prosjektleder: Jing Liu
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Mona Christophersen
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Huafeng Zhang
Prosjektslutt: 2018
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Huafeng Zhang
Prosjektslutt: 2009
Fullførte prosjekter
Prosjektslutt: 2018
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Kristin Dalen
Prosjektslutt: 2006
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Svein Erik Stave
Fullførte prosjekter