Skip to main content


Forskningstema

Kina

Fafo har vært aktive i Kina siden 1994 og utviklet et nært og konstruktivt samarbeid med kinesiske institusjoner. Fafos forskning i Kina fokuserer på sosial, økonomisk og politisk utvikling med særlig vekt på fordeling, sårbarhet, sosial bærekraft og hvordan sosiale endringer påvirker husholdninger. Vi utfører også politikkanalyse og deltar aktivt i dialog med kinesiske beslutningstakere og forskere.

Fafo har et eget regionkontor i Beijing.

Vår viktigste samarbeidspartner i Kina er Det kinesiske akademiet for vitenskap og teknologi for utvikling (CASTED), et forskningssenter under departementet for vitenskap og teknologi. I tillegg samarbeider Fafo med Peking University (Research Center for Contemporary China, RCCC), Central Finance and Economy University i Beijing, Nankai University (spesielt deres Yunnan-institutt i Kunming) og Lanzhou University.


Aktive prosjekter

Fullførte prosjekter

Levekårsutvikling etter jordskjelvet i Sichuan

Et jordskjelv på 8,0 på Richter-skalaen rammet Wenchuan County i Sichuan-provinsen 12. mai 2008. Styrken på skjelvet og de store konsekvensene gjorde dette til et av de største jordskjelvene som er registrert i Kinas, og i verden for øvrig. For å ha et kunnskapsgrunnlag for planlegging av gjenoppbygging etter jordskjelvet, ble Fafo og Chinese Academy of Science and Technology for Development (CASTED) bedt om å foreta en rask vurdering av den behovene til den rammede befolkningen umiddelbart etter jordskjelvet, og å gjøre tre oppfølgingsstudier av levekår i katastrofeområder i 2009, 2011 og 2017.

Long-term impact of Wenchuan Earthquake and natural disaster in China
CASTED and Fafo jointly conduct a survey to study living conditions, perceptions and socio-economic development in the affected areas ten years after the Wenchuan earthquake.
Methodology training and technical support for CASTED, phase I

The project aims to explore new survey methods and provide training and technical support to CASTED (Chinese Academy of Science and Technology for Development).

Chinese Perceptions of Distributive Justice

Forskningsprosjektet “Towards a Chinese Welfare State: Chinese Perceptions of Distributive Justice” studerer den kinesiske befolkningens erfaringer med, opplevelse av og oppfatninger om utviklingen av Kinas sosiale sikkerhetsnett.

Sustainable Development Indicators

The purpose of the project "Sustainable development indicators in China" was to strengthen policy formulation and governance through developing indicators of social and environmental sustainability in China.

Results paper


Full report

Kineseres oppfatninger om fordelingsrettferdighet

Prosjektet om den kinesiske velferdsstaten og kinesernes holdninger til rettferdig fordeling konsentrerer seg om hvordan kinesernes erfaringer, oppfatninger, normer og verdier forholder seg til utviklingen av et eget kinesisk system for sosial sikkerhet.

Sichuan Earthquake Victim Survey

Prosjektet varen hurtig vurdering av situasjonen, kjennetegn ved og mestringsstrategiene til befolkningen i Sichuan etter jordskjelvet den 12. mai 2008. En undersøkelse av om lag 4000 husstander ble gjennomført i de 40 mest berørte områdene. Prosjektet ble utført i samarbeid med det kinesiske akademiet for vitenskap og teknologi for utvikling.