Skip to main content

Nyhet

Hva med barnas meninger når en forelder blir utvist fra landet?

En ny evaluering fra Fafo gjennomgår hvorvidt og hvordan barn blir hørt i utvisningssaker. Rapporten finner at barna ofte ikke blir tilstrekkelig hørt i saksbehandlingen. Forskerne kommer også med en rekke anbefalinger til hvordan myndighetene kan sikre barnas rettigheter bedre.
  • Publisert: 01. september 2022