Skip to main content

Nyhet

Konkurranseutsetting av velferdstjenester: Resultater fra ny undersøkelse

Konkurranseutsetting av velferdstjenester er et brennbart politisk område og det har vært tema i fire offentlige utvalg der det siste i rekken, Avkommersialiseringsutvalget, ble nedsatt i høst. Spørsmålet er hvordan EØS-avtalen påvirker våre valgmuligheter. Hva skjedde for eksempel da Oslo kommune prioriterte ideelle drivere av sykehjem? Og hva vil Sverige med sin nye utredning om profitt i skolen? Dette er temaer som ble tatt opp på Fafofrokost 9. november og du kan se opptak og presentasjoner her. Det ble presentert resultater fra en ny spørreundersøkelse om holdninger til konkurranseutsetting og den presentasjonen kan du også kikke gjennom.
 
  • Publisert: 15. november 2022