Skip to main content

Fafofrokost

Hvem skal levere velferdstjenestene?

onsdag 9. november 2022

kl. 08:30–09:45

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Konkurranseutsetting av velferdstjenester er et brennbart politisk område og det har vært tema i fire offentlige utvalg der det siste i rekken, Avkommersialiseringsutvalget, ble nedsatt i høst. Spørsmålet er hvordan EØS-avtalen påvirker våre valgmuligheter. Hva skjedde for eksempel da Oslo kommune prioriterte ideelle drivere av sykehjem? Og hva vil Sverige med sin nye utredning om profitt i skolen? Dette er temaer som tas opp på denne Fafo-frokosten. I tillegg presenteres resultater fra en ny spørreundersøkelse om holdninger til konkurranseutsetting.

 

Spenningsforholdet mellom marked og politikk er stadig på dagsordenen, og mange vil kjenne til debatter rundt såkalte «velferdsprofitører».  Regjeringen oppnevnte tidligere i høst et offentlig utvalg som skal utrede hvordan kommersiell drift av velferdstjenester kan fases ut.

Spørsmålene knyttet til marked og politikk er også aktuelle i andre nordiske land. Det kanskje mest kjent eksemplet er de mange privatskolene i Sverige. I EU diskuteres et mulig tettere samarbeid om helsepolitikken.

I utgangspunktet bestemmer de ulike medlemslandene selv over arbeid, helse og velferd.  Men hvis for eksempel en kommune velger å kjøpe velferdstjenester fra private aktører, så må framgangsmåten være i tråd med EØS-regelverket. Uklare grenser mellom næringsvirksomhet og offentlige tjenester er en viktig årsak til konfliktene som oppstår. Det er her det mye omtalte handlingsrommet blir aktuelt. Det vil i korte trekk si hvilke muligheter Norge har til å videreføre offentlig styring uten å komme i konflikt med reglene for EUs indre marked.

Oslo kommune har en pågående sak om anskaffelse av sykehjemsplasser. Kommunen ville prioritere ideelle aktører. Dette hindret kommersielle aktører fra å delta i anbudskonkurransen, noe Stendi AS og Norlandia Care Norge har protestert på. EFTA-domstolen er bedt om å gi en rådgivende uttalelse om tolkningen av regelverket.

Program

Program

Velkommen ved Tone Fløtten, daglig leder, Fafo Presentasjon

Hvorfor og hvordan vil regjeringen fase ut kommersiell drift i velferden? ved Gunn Karin Gjul, statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet

Marked i velferden – svenske erfaringer ved Samuel Engblom , jurist og tidligere statssekretær i det svenske Utbildingsdepartementet

Holdninger til konkurranse og marked i den norske befolkningen. Resultater fra ny undersøkelse. Ved Sissel C. Trygstad , forskningssjef, Fafo Presentasjon

Handlingsrom for nasjonale reguleringer innenfor EU/EØS – er det et mulig stemningsskifte på gang? Ved John Erik Fossum , professor ved ARENA Presentasjon

Kommersielle og ideelle aktører i velferden. Samtale med Yngvar Tov Herbjørnssønn, konsernsjef Norlandia Health & Care Group AS og Reidar Holst Christensen, fagsjef for helse- og velferdsbransjen i NHO Geneo.

Handlingsrommet for norsk velferdspolitikk i EØS ved Stein Reegård , tidligere sjeføkonom i LO, EØS-utreder. Presentasjon

Møteleder: Anne Mette Ødegård, Fafo.