Nyheter
Fafo-forsker utpekt til integreringsutvalg

Et eget ekspertutvalg skal se på hvordan arbeidsinnvandrere kan bli bedre integrert. Et av medlemmene som regjeringen har bedt om å bidra, er seniorforsker Anne Mette Ødegård.

– Dette er et nødvendig og viktig arbeid, og jeg er svært glad for å kunne bidra. Med nesten 200 000 bosatte arbeidsinnvandrere i Norge er det på høy tid å få mer kunnskap og vurdere tiltak – ikke minst når det gjelder språk og kjennskap til norsk arbeidsliv, sier Ødegård.

16. august 2021