Nyheter
Innleder om kvinner i lavlønnsfella
Hvilke kvinner er det som har særlige utfordringer med å forsørge seg selv? Elin Svarstad innleder LOs arrangement på likelønnsdagen 15. november ved å ta for seg spørsmål knyttet til sammenhengen mellom lavlønn, deltid og kjønn. Arrangementet strømmes direkte.

11. november 2021