Skip to main content

Nyhet

Kompetanse på flukt: Hvordan sikre den et hjem?

Kommuner som bosetter flyktninger og andre integreringsaktører ønsker mer systematisert og tilgjengelig kunnskap om medbrakt kompetanse blant flyktninger. Selv ønsker flyktningene å vite hvilke arbeidsmuligheter de har, og hvordan disse kan realiseres. I denne rapporten studeres to tiltak utformet for å møte disse behovene: kompetansekartlegging og karriereveiledning av flyktninger.

Rapporten finner at godt gjennomført kartlegging før bosetting kan bidra til et raskt og tilpasset opplæringstilbud, men det varierer hvor god informasjon som følger flyktningene i dag. Den drøfter også hvordan karriereveiledningen kan bli bedre.

  • Publisert: 19. mars 2020