Integreringstiltak for innvandrere

Integreringsarbeidet overfor flyktninger har hatt en sentral plass i Fafos forskning siden midten av 1990-tallet. Vi fulgte introduksjonsordningen fra prøveprosjektstadiet og over i gjeldende politikk, og har gjennomført en rekke evalueringer av ordningen. Våre forskningsinteresser er knyttet til gjennomførbarhet og effektivitet av tiltak, men også til brukermedvirkning og brukererfaringer, og til etiske implikasjoner av å anvende obligatoriske kvalifiseringstiltak og økonomiske sanksjoner overfor en gruppe som har få alternative kilder til livsopphold. Vi har også gjennomført en rekke prosjekter knyttet til NAVs rolle i integreringsarbeidet, både som samarbeidspartner for introduksjonsordningen, og som selvstendig aktør som har innvandrere som en stadig viktigere målgruppe for sine tiltak. I dagens situasjon er kunnskap om hva som kan løfte flyktninger raskere inn i arbeidsmarkedet viktigere enn noensinne.

2015 var preget av stor tilstrømming av asylsøkere. 31 145 personer søkte asyl i Norge i løpet av 2015 - det store flertallet i årets siste måneder. Denne utviklingen kom i etterkant av et tiår som har vært preget av den største innvandringsveksten i moderne tid. Per 1.1.2015 var det 669 378 innvandrere i Norge. Den største veksten i løpet av tiåret skyldes arbeidsinnvandring, men også familieinnvandring har økt jevnt. Flyktningeinnvandringen var fram til i 2015 mer stabil. Flyktninger som har fått opphold er grupper med lav returrate, og mange av flyktningegruppene vokser dermed over tid. Flyktninger og familiegjenforente har også – ikke overraskende – større utfordringer med å få innpass i det norske arbeidslivet enn det familieinnvandrerne har.

Integreringstiltak for innvandrere

Kontakt

Forskere

Forskningssjef
Doktorgradsstipendiat
Forsker I
Forsker (Permisjon)
Doktorgradsstipendiat
Doktorgradsstipendiat
Ragna Lillevik, Nerina Weiss, Hanne Kavli, Gitte Haugnæss og Morten Stenstadvold
Fafo-notat 2020:03
Mathilde Bjørnset og Marianne Takvam Kindt
Fafo-rapport 2019:31
Anne Hege Strand og Marianne Takvam Kindt
Fafo-notat 2019:24
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Oddbjørn Raaum, Simen Markussen, Øystein M. Hernæs og Maria Laura Di Tommaso
Fafo-rapport 2019:29
Fafo-notat 2018:25
Ragnhild Steen Jensen og Anne Hege Strand
Fafo-notat 2018:23
Ragna Lillevik og Guri Tyldum
Fafo-rapport 2018:35
Silje Sønsterudbråten og Mathilde Bjørnset
Fafo-rapport 2018:23
Ragna Lillevik og Silje Sønsterudbråten
Fafo-rapport 2018:03
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Erika Braanen Sterri og Beret Bråten
Fafo-rapport 2017:31
Ragna Lillevik, Silje Sønsterudbråten og Guri Tyldum
Fafo-rapport 2017:22
Beret Bråten, Josefine Jahreie og Ragna Lillevik
Fafo-rapport 2017:14
Nerina Weiss, Anne Britt Djuve, Wendy Hamelink og Huafeng Zhang
Fafo-rapport 2017:07
Beret Bråten og Silje Sønsterudbråten
Fafo-rapport 2017:02
Jon Horgen Friberg
Fafo-rapport 2016:43
Beret Bråten og Kristian Takvam Kindt
Fafo-rapport 2016:11
Erika Braanen Sterri
Fafo-notat 2016:06
Fafo-notat 2016:02
Anne Britt Djuve og Hanne C. Kavli
Fafo-rapport 2015:26
Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri
Fafo-rapport 2014:34
Anne Britt Djuve og Anne Skevik Grødem (red.)
Fafo-rapport 2014:27
Lene Bore, Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad
Fafo-rapport 2013:11
Jon Horgen Friberg, Olav Elgvin og Anne Britt Djuve
Fafo-rapport 2013:31
Anne Skevik Grødem og Tove Mogstad Aspøy
Fafo-rapport 2013:26
Miriam Latif Sandbæk og Anne Britt Djuve
Fafo-rapport 2012:27
Fafo-rapport 2011:19
Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad
Fafo-rapport 2011:07
Anne Britt Djuve, Hanne C. Kavli og Anniken Hagelund
Fafo-rapport 2011:02
Fafo-notat 2011:25
Fafo-notat 2011:03
Marjan Nadim og Marianne Tveit
Fafo-rapport 2009:19
Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård
Fafo-rapport 2009:18
Hanne Kavli, Anniken Hagelund, og Magne Bråthen
Fafo-rapport 2007:34
Anne Britt Djuve
Fafo-rapport 2007:26
Fafo-rapport 517
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli
Fafo-rapport 491
Hanne Cecilie Kavli
Fafo-notat 2004:24
Fafo-rapport 414
Fafo-notat 2003:23
Tove Midtsundstad, Anne Britt Djuve og Jon Anders Drøpping
Fafo-notat 2003:13
Jon Anders Drøpping og Hanne Cecilie Kavli
Fafo-rapport 387
Fafo-notat 2002:11
Fafo-rapport 369
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Monica Lund og Tina Østberg
Fafo-rapport 364
Hanne Cecilie Kavli
Fafo-rapport 349
Hanne Cecilie Kavli og Elin Svensen
Fafo-notat 2001:08
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli
Fafo-rapport 345
Katrine Fangen og Anne Britt Djuve
Fafo-notat 2000:12
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen
Fafo-notat 1998:05
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen
Fafo-rapport 234
Fafo-notat 1997:07
Anne Britt Djuve og Kåre Hagen
Fafo-rapport 184

Jon Horgen Friberg

Does selective acculturation work?
Cultural orientations, educational aspirations and school effort among children of immigrants in Norway

Anniken Hagelund and Hanne Cecilie Kavli

Integration

Gunn Elisabeth Birkelund, Kristian Heggebø and Jon Rogstad

Additive or Multiplicative Disadvantage?
The Scarring Effects of Unemployment for Ethnic Minorities
European Sociological Review
Tidsskrift for samfunnsforskning

Anne Britt Djuve, Anniken Hagelund og Hanne Kavli

Innvandrede kvinner i kvalifisering
Arbeidslinja når helsa skranter, utdanningen er lav og barna mange
Journal of European Social Policy

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli

Integreringspolitikk i endring

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli

Velferdsstatens skreddere