Skip to main content

Nyhet

Konsekvenser av korona for unge

Et nytt Fafo-notat oppsummerer noen sentrale konsekvenser av koronapandemien for sysselsetting og utdanning for unge i Viken. Notatet gjennomgår statistikk som foreligger på området. Det er tendenser til økt arbeidsledighet, særlig blant unge.

ungarbeidsledig

I dette notatet er det presentert tilgjengelig statistikk over unges arbeidsledighet og gjennomføring av utdanning i perioden fra pandemien inntraff i Norge, og frem til november 2020.

Koronapandemien førte til smittevernstiltak som treffer arbeidsmarkedet raskt, med nedstenging og permitteringer, og krisepakker utarbeidet for å forhindre noen av konsekvensene.

MathildeB- Arbeidet med denne undersøkelsen har vist at selv om korona-arbeidsledigheten rammer bredt, så rammer den skjevt. Unge er ekstra utsatt for å miste jobben, blant annet fordi unge er overrepresentert i bransjer som preges sterkt av nedstengingen, sier Mathilde Bjørnset, forsker i Fafo.

Tall fra videregående opplæring vitner ikke om noen særlige negative effekter av nedstengingen i henhold til karakterer, slutting eller fullføring, men det er på nåværende tidspunkt for tidlig å si akkurat hvilke konsekvenser pandemien vil ha på unge under utdanning.

 

 
Mathilde Bjørnset. Foto: Fafo

 

  • Publisert: 09. februar 2021