Skip to main content

Nyhet

Koronavirus, er vi engstelige nok?

Fafo har spurt et representativt utvalg av befolkningen hvor engstelige de er for å bli smittet med covid-19. Den overordnede tendensen er klar: 41 prosent av befolkningen sier de ikke er engstelige i det hele tatt, 50 prosent sier de er litt engstelige, mens bare 7 prosent sier de er svært engstelige.

Disse tallene presentere og dikuteres av Ellen Katrine Kallander og Arne Backer Grønningsæter i en kronikk i Fontene og i et faktaflak her på Fafo.no. De ser også på hvordan engstelsen for sykdommen varierer med hvor lykkelige vi er.

  • Publisert: 03. juli 2020