Nyheter
Kronikk borrer i mantraet «utvikling, ikke avvikling»
Slik mantraet «utvikle, ikke avvikle» brukes i politikken tilsløres den nødvendige omstillingen av norsk olje og gass. I verste fall står utsagnet i veien for en rettferdig overgang til nettonullsamfunnet. For å være både klimatroverdig og sosial rettferdighet, bør regjeringen lage en ny og tydelig «omstillingsfortelling» for norsk olje og gass, skriver Camilla Houeland og to medforfattere i en kronikk.

22. november 2022