Skip to main content

Camilla Houeland

Forsker
To english version

  Camilla Houeland er forsker ved Fafos arbeidslivsgruppe, og førsteamanuensis II ved Institutt for Sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitet i Oslo.

  Camilla har doktorgrad i utviklingsstudier, med en avhandling om nigeriansk fagbevegelse i oljens politiske økonomi (2017). Før Fafo var hun postdoktor ved Universitet i Oslo (2018–2022) der hun forsket på oljearbeidere og deres klimapolitiske selvforståelse i Norge og Nigeria.

  Utdanning

  Phd., Utviklingsstudier, Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU).

  Arbeidsområder

  Fagforeninger, olje og energi, klima, grønn omstilling, sosiale bevegelser, politisk mobilisering og deltagelse, Norge, Nigeria.

  Aktive prosjekter

  Rettferdig, grønn omstilling? Kompetansen i petroleumsnæringen og behov i grønne næringer

  Hvordan kan dagens kompetanse i petroleumssektoren bidra til og brukes i det grønne skiftet, og hvilke tiltak kan bidra til rettferdig grønn omstilling?

  Mekanismer i partssamarbeidet: medbestemmelse og ledelse på virksomhetsnivå
  Aktivt samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte på virksomhetsnivå er et viktig kjennetegn ved den norske arbeidslivsmodellen. Modellen kan grovt deles i to typer oppgaver for partssamarbeidet: fordeling av inntjening og samarbeid for utvikling av bedriften. I tillegg kan den deles i i to nivå: makronivå (nasjonalt nivå) og mikro (virksomhetsnivå). Nivåene og oppgavene henger sammen, men dette prosjektet er mest opptatt av samarbeid på virksomhetsnivå.
  SUNREM – bærekraftige fjerntliggende nordiske arbeidsmarkeder
  SUNREM utforsker muligheter og utfordringer for bærekraftig deltakelse i arbeidsmarkedet i avsidesliggende områder i Norden, sett i lys av globale megatrender.
  Sosial dialog for ulikhet og utjevning
  Økonomisk ulikhet øker verden over, og FNs bærekraftmål definerer både ønske om å redusere ulikhet i land (SDG mål 10) og understreker betydningen av sosial dialog – eller partssamarbeidet - for økonomisk og sosial utvikling (SDG8).

  Fullførte prosjekter

  Olje og gassomstilling i Nordsjøen (OGT)

  OGT kartlegger muligheter for rettferdig omstilling, gjennom deltagende forskning med relevante interessentgruppe fra næringsliv, sivilsamfunn og myndigheter i Storbritannia, Danmark og Norge. Prosjektet ledes av Stockholm Environmental Institute (SEI) og Climate Strategies. 

  Det norske forsknings-teamet, ledes for tiden av FNI i samarbeid med Fafo.