Skip to main content

Nyhet

Lansering 15. februar: Hvordan få en bedre oppgavedeling i helse og omsorg?

Onsdag 15. februar publiseres en Fafo-rapport om ny oppgavedeling i helse- og omsorgssektoren, nærmere bestemt blant yrkesgruppene helsefagarbeidere, portører og helsesekretærer. Hvordan kan ansatte med ulik kompetanse brukes bedre og mer hensiktsmessig, og hva hemmer og fremmer god oppgavedeling mellom disse yrkesgruppene? Oppdragsgiver Delta arrangerer et eget lanseringsseminar som strømmes direkte. Her vil Fafos forskere presentere rapporten, med kommentarer fra Delta-ledelsen. Sendinga starter klokka 09.00.

Deltas invitasjonsvideo:

  • Publisert: 09. februar 2023