Skip to main content

Nyhet

Med Netflix på timeplanen

Den tredje uka i april gjennomførte Fafo en undersøkelsen om hvordan covid-19 har påvirket ulike sider av folks liv. Vi vil presentere resutatene i en serie kronikker. Den første, skrevet av Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad, handler om hjemmeskole og digital undervisning. Full dag med digital undervisning i alle fag har vi ikke erfaring med fra før, og selv om de minste elevene vendte tilbake til skolen i slutten av april, ser digital undervisning ut til å vare for store deler av elevene.

Etter de foresattes vurdering ser den digitale undervisningen til å gå ganske bra. Det er likevel grunn til å være oppmerksom på at det trolig er flere enn de svakest presterende elevene som har lært mindre i perioden med hjemmeskole.

Kronikken ble publisert i Aftenposten 5. mai

  • Publisert: 06. mai 2020