Skip to main content

Nyhet

NAV-innsats for unge: Velfungerende innføring, men begrenset jobb-gjennomslag

I denne rapporten evaluerer vi den første implementeringsfasen for forsterket ungdomsinnsats i NAV. Funnene viser positive virkninger av tiltaket. Unge prioriteres av NAV-kontorene, og det gis rask oppfølging. Forskerne finner derimot ingen målbare effekter på overgang til arbeid for unge ledige. Målet om økt aktivitet ser likevel ut til delvis å nås gjennom økt overgang til utdanning.

  • Publisert: 16. september 2020