Skip to main content

Nyhet

Ny artikkel: Økt regimestøtte etter Kinas velferdsløft

To english version
I en ny artikkel undersøker Kristin Dalen endringer i den kinesiske befolkningens holdninger til myndighetenes rolle som leverandør av velferdstjenester over tiårsperioden 2004–2014. Artikkelen konkluderer med at bredere og mer inkluderende velferdsordninger bidrar til å svekke tradisjonelle sosial skillelinjer i det kinesiske samfunnet samtidig som de gir politisk legitimitet til regimet.

Artikkelen viser økt tillit til myndighetene som leverandør av velferd i alle befolkningsgrupper, samtidig som den peker på at tilliten til myndighetene øker mest blant grupper som tidligere var ekskludert fra grunnleggende velferdsordninger. Dette er eksempelvis de som jobber i uformell sektor, arbeidsløse og den rurale befolkningen.

Den undersøkte tiårsperioden var preget av store velferdsreformer og innføringen av nye, mer universelle velferdsordninger.

 

  • Publisert: 07. september 2021