Skip to main content

Nyhet

Ny artikkel om innsatsen for mer helseforskning i lavinntektsland

To english version
GROWNUT var et nord-sør-sør partnerskap mellom universiteter i Norge, Den demokratiske republikken Kongo (DRC) og Sør-Afrika. Målet var å bygge kapasitet i folkehelseforskning i lavinntektsland. Anne Hatløy er førsteforfatter for en artikkel (fri tilgang) som evaluerer prosjektet.

Hatløy og hennes medforfattere finner betydelige fordeler for alle partnerinstitusjoner. Partnerskapet ga gode muligheter til å knytte nettverk, styrke deltakernes læring og faglige vekst, med fordeler på individuelt, institusjonelt og landnivå.

Å opprettholde en felles visjon var viktig for suksess, dette ble tilrettelagt gjennom felles planlegging av prosjektaktiviteter, ved å sterkt fokusere på å bygge forskning og akademisk kapasitet ved Universitetet i Kinshasa, og ved å ta tak i lokale ernæringsproblemer.

Imidlertid fant de også utfordringer knyttet til samordning, veiledning på tvers av landegrenser,  begrenset forskningsformidling, lav politisk påvirkning, samt bekymringer for bærekraft. 

Se også de to øvrige artiklene i listen under.

  • Publisert: 08. september 2021