Skip to main content

Nyhet

Ny artikkel om voksne som tar fagbrev

Fafo-forsker Torgeir Nyen har sammen med Bernt Bratsberg og Oddbjørn Raaum ved Frisch-senteret nylig publisert en artikkel i Journal of Education and Work om voksne over 25 år som tar fagbrev. Artikkelen viser at det har en varig positiv effekt på arbeidsinntekten å ta fagbrev som voksen. Effekten er klart sterkest for voksne lærlinger, men det er også en positiv effekt for de som tar fagbrev som praksiskandidater. De to ordningene når til dels ulike grupper og fyller med det ulike roller i kompetansepolitikken.

  • Publisert: 17. mars 2020