Aktive prosjekter

Voksnes læring

Et viktig formål med dette prosjektet er å få mer kunnskap om forhold som motiverer voksne personer til å ta fagbrev. I tillegg undersøker vi hvilken betydning det å ta et fagbrev har for unge voksnes deltakelse og mobilitet i arbeidslivet.

Hovedmål

  • Å kartlegge motivasjonsfaktorer, rekrutteringsprosesser og konsekvenser av det å ta et fagbrev i voksen alder
  • Å undersøke hvilken betydning formell fagkompetanse har i arbeidslivet for ulike grupper
  • Å analysere sammenhengen mellom kompetanse, ferdigheter og muligheter i arbeidslivet


Fafo-utgivelser

Fafo-notat 2016:11
Bernt Bratsberg, Torgeir Nyen og Oddbjørn Raaum

Prosjektledelse

Anna Hagen Tønder

Eksterne forskere

Bernt Bratsberg, Frischsenteret
Oddbjørn Raaum, Frischsenteret
Jon Rogstad (tidligere prosjektleder)

Oppdragsgiver(e)

Norges forskningsråd, FINNUT

Prosjektperiode

januar 2014
desember 2021