Aktive prosjekter

Voksnes læring

Et viktig formål med dette prosjektet er å få mer kunnskap om forhold som motiverer voksne personer til å ta fagbrev. I tillegg undersøker vi hvilken betydning det å ta et fagbrev har for unge voksnes deltakelse og mobilitet i arbeidslivet.

Hovedmål

  • Å kartlegge motivasjonsfaktorer, rekrutteringsprosesser og konsekvenser av det å ta et fagbrev i voksen alder
  • Å undersøke hvilken betydning formell fagkompetanse har i arbeidslivet for ulike grupper
  • Å analysere sammenhengen mellom kompetanse, ferdigheter og muligheter i arbeidslivet


Fafo-utgivelser

Fafo-notat 2016:11
Bernt Bratsberg, Torgeir Nyen og Oddbjørn Raaum

Prosjektleder

Jon Rogstad

Eksterne forskere

Bernt Bratsberg, Frischsenteret

Oddbjørn Raaum, Frischsenteret

Oppdragsgiver(e)

Norges forskningsråd, FINNUT

Prosjektperiode

januar 2014
desember 2021
81940