Skip to main content

Nyhet

Ny bok om tjenesteutvikling ved ulike former for samarbeid

Nyheter | 18. desember 2019 | Stein Roar Fredriksen

Professor emerita Anne Marie Støkken ved UiA er redaktør for en ny bok om tjenesteutvikling ved ulike former for samarbeid. Boken er et resultat av INNOS-prosjektet som har gitt mange viktige forskningsbidrag, og Fafos Arne Backer Grønningsæter og Vidar Bakkeli bidrar.

Bakkeli og Grønningsæter drøfter hva en kan lære forskningsprosessen i et prosjekt om utvikling av nye arbeidsformer i den kommunale rusomsorgen. De er særlig opptatt av hvordan brukerstemmene og brukerkunnskapen integreres i det faglige utviklingsarbeidet og peker på noen utfordringer og dilemmaer. Mange rusbrukere har dårlige erfaringer når det gjelder å bli tatt på alvor i brukermedvirkning. Dette utfordrer både forskerrollen og forskningsmetodikken. Når brukerne blir tatt på alvor har de mye å bidra med i innovasjons- og utviklingsprosesser.

Boken er utgitt på Fagbokforlaget

Publisert: 18. desember 2019