Skip to main content

Nyhet

Ny bok om tjenesteutvikling ved ulike former for samarbeid

Professor emerita Anne Marie Støkken ved UiA er redaktør for en ny bok om tjenesteutvikling ved ulike former for samarbeid. Boken er et resultat av INNOS-prosjektet som har gitt mange viktige forskningsbidrag, og Fafos Arne Backer Grønningsæter og Vidar Bakkeli bidrar.

Bakkeli og Grønningsæter drøfter hva en kan lære forskningsprosessen i et prosjekt om utvikling av nye arbeidsformer i den kommunale rusomsorgen. De er særlig opptatt av hvordan brukerstemmene og brukerkunnskapen integreres i det faglige utviklingsarbeidet og peker på noen utfordringer og dilemmaer. Mange rusbrukere har dårlige erfaringer når det gjelder å bli tatt på alvor i brukermedvirkning. Dette utfordrer både forskerrollen og forskningsmetodikken. Når brukerne blir tatt på alvor har de mye å bidra med i innovasjons- og utviklingsprosesser.

Boken er utgitt på Fagbokforlaget

  • Publisert: 18. desember 2019