Skip to main content

Nyhet

Vi gratulerer Hanne C. Kavli med doktorgrad!

I Norge møter innvandrere en samfunnsmodell med en særegen kobling mellom arbeidsliv, familieliv og velferdsstat, samt en normativ forventning om at kvinner skal delta i arbeidslivet. I sin ph.d.-avhandling ved Universitetet i Oslo har Hanne C. Kavli sett på hvordan innrettingen av velferdsstat og arbeidsliv kan forme ulike institusjonelle mulighetsrom og gjennom dette påvirke innvandreres holdninger til og praksiser rundt organiseringen av familielivet og kvinners lønnsarbeid.

Hannes prøveforelesning, Ulike kritiske perspektiver på velferdsstatens funksjoner og virkemåter, er tilgjengelig på lenken under.

  • Publisert: 08. april 2020