Hanne Cecilie Kavli
Hanne Cecilie Kavli
Forskningssjef

    Utdanning:

    Cand. polit., statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Arbeidsområder:

Innvandrede minoriteter, arbeidsmarkedsintegrering, holdninger og verdier, familiepolitikk,  introduksjonsprogram, bosetting, barnehage og kontantstøtte.

Forskningstema: Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak | Religiøst og kulturelt mangfold | Arbeidslivsintegrering | Barn av innvandrere

Hanne Cecilie Kavli er seniorforsker og forskningssjef ved Fafo med innvandring og integrering som spesialområde. Hun har arbeidet med en rekke temaer knyttet til velferds - og integreringspolitikk. De senere årene har hun blant annet vært opptatt av familiepraksis og kjønnslikestilling i innvandrede familier. Hun har studert hva holdninger og verdier betyr for kvinners yrkesdeltakelse, men også hvordan velferdsstatens og arbeidslivets organisering påvirker motivasjon og mulighet for å delta i arbeidslivet. Kavli har publisert et stort antall forskningsrapporter ved Fafo og en rekke artikler og bokkapitler både nasjonalt og internasjonalt. Hun har bred erfaring med innhenting, bruk og analyse av både kvalitative intervjuer, surveyundersøkelser og registerdata.

Kavli har ledet et stort antall forskningsprosjekter ved Fafo og har drevet utstrakt veilednings- og redaktørarbeid, sist som redaktør for en antologi om deltid som ble utgitt på Policy Press i 2019. Hun driver også omfattende formidlingsarbeid gjennom å holde inviterte foredrag, skrive kronikker og arrangere seminarer og konferanser.

Last ned: CV 2018

+47 40067739
Tone Fløtten & Sissel Trygstad (red
Fafo-notat 2020:11
Hanne C. Kavli og Ragna Lillevik
Fafo-rapport 2020:16
Ragna Lillevik, Nerina Weiss, Hanne Kavli, Gitte Haugnæss og Morten Stenstadvold
Fafo-rapport 2020:03
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Oddbjørn Raaum, Simen Markussen, Øystein M. Hernæs og Maria Laura Di Tommaso
Fafo-rapport 2019:29
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Erika Braanen Sterri og Beret Bråten
Fafo-rapport 2017:31
Anne Britt Djuve og Hanne C. Kavli
Fafo-rapport 2015:26
Anne Britt Djuve, Hanne C. Kavli og Anniken Hagelund
Fafo-rapport 2011:02
Anne Britt Djuve, Hanne C. Kavli og Kristian R. Tronstad
Fafo-notat 2011:06
Marianne Dæhlen og Hanne C. Kavli
Fafo-notat 2011:02
Hanne C. Kavli, Roy A. Nielsen og Miriam Latif Sandbæk
Fafo-rapport 2010:32
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli
Fafo-notat 2010:10
Hanne Cecilie Kavli
Fafo-notat 2010:06
Tone Fløtten, Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen, Hanne C. Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Steffen Torp
Fafo-report 2009:42
Fafo-rapport 2009:39
Anne Britt Djuve, Elisabeth Gulløy, Hanne C. Kavli og Frode Berglund
Fafo-rapport 2009:24
Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård
Fafo-rapport 2009:18
Tone Fløtten, Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen, Hanne C. Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Steffen Torp
Fafo-rapport 2009:06
Øyvind Berge, Johan Christensen, Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Hanne Kavli og Sissel Trygstad
Fafo-notat 2009:11
Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen og Hanne Cecilie Kavli
Fafo-notat 2009:05
Tone Fløtten, Steffen Torp, Hanne Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Arne Backer Grønningsæter og Karin Gustavsen
Fafo-rapport 2008:47
Hanne Kavli, Anniken Hagelund, og Magne Bråthen
Fafo-rapport 2007:34
Hanne C. Kavli
Fafo-rapport 2007:22
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli
Fafo-rapport 491
Hanne Cecilie Kavli
Fafo-notat 2004:24
Anniken Huitfeldt og Hanne Cecilie Kavli
Fafo-notat 2004:23
Jon Anders Drøpping og Hanne Cecilie Kavli
Fafo-rapport 387
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Monica Lund og Tina Østberg
Fafo-rapport 364
Hanne Cecilie Kavli
Fafo-rapport 349
Hanne Cecilie Kavli og Elin Svensen
Fafo-notat 2001:08
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli
Fafo-rapport 345
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen
Fafo-rapport 262
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen
Fafo-notat 1998:12
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen
Fafo-notat 1998:05
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen
Fafo-rapport 234

Hanne C. Kavli, Heidi Nicolaisen & Ragnhild Steen Jensen

Introduction

Anniken Hagelund and Hanne Cecilie Kavli

Integration

Heidi Nicolaisen og Hanne C. Kavli

Integrert eller marginalisert?
Innvandrede kvinner i norsk arbeidsliv.

Tidsskrift for samfunnsforskning

Djuve, AB, Anniken Hagelund og H.Kavli

Dialogbasert sykefraværsoppfølging blant innvandrede arbeidstakere

Søkelys på arbeidslivet

Hanne Cecilie Kavli

Adapting to the Dual Earner Family Norm?
The Case of Immigrants and Immigrant Descendants in Norway

Journal of Ethnic and Migration Studies

Anniken Hagelund, Hanne Cecilie Kavli og Kaja Reegård

«Å bytte lag». Deltakere og deltakelse på statsborgerseremonier

Anne Britt Djuve, Anniken Hagelund og Hanne Kavli

Innvandrede kvinner i kvalifisering
Arbeidslinja når helsa skranter, utdanningen er lav og barna mange

Anniken Hagelund og Hanne C. Kavli

If work is out of sight. Activation and citizenship for new refugees

Journal of European Social Policy

Line Eldring, Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og May-Len Skilbrei

Krise for alle? Finanskrisas konsekvenser for ulike typer av innvandrere? Integreringskart 2009

IMDi-rapport

Tone Fløtten og Hanne Cecilie Kavli

Barnefattigdom og sosial deltakelse

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli

Velferdsstatens skreddere

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli

Integreringspolitikk i endring

Knut Martin Heidar, Hanne Pettersen & Lars G Svåsand

Norske partiers internasjonale kontakter

Knut Martin Heidar, Hanne Pettersen & Lars G Svåsand

Transnasjonale partiføderasjoner

Hanne C. Kavli

En liste til besvær

Hanne C. Kavli

Skredder uten tråd

Heidi Nicolaisen og Hanne C. Kavli

Den vanskelige foten innenfor for innvandrede kvinner

Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli og Silje Sønsterudbråten

Et farvel til frivilligheten?

Hanne Cecilie Kavli

Kan ikke, vil ikke, får ikke?

Hanne Cecilie Kavli

For få i arbeid

Hilde Haualand og Hanne Cecilie Kavli

IA – ekskludering i praksis

Hanne Cecilie Kavli og May Len Skilbrei

Nye utfordringer – gamle løsninger

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli

Tre råd til Hansen

Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli & Tina Østberg

Frivillig integrering?

Heidi Nicolaisen og Hanne C. Kavli

En fot innenfor

Heidi Nicolaisen og Hanne C. Kavli

Helt integrert? Deltidsarbeid blant innvandrede kvinner

Hanne C. Kavli and Heidi Nicolaisen

Marginalized or normalized?
Working time patterns among immigrant women in Norway

Anne Britt Djuve og Hanne C. Kavli

Felles utfordringer – like løsninger?
Integrering i Danmark, Sverige og Norge

Prosjekter

Prosjektleder: Anne Mette Ødegård
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter