Skip to main content

Ny Fafo-rapport: Evaluering av Husbankens kommunesatsing

  • Nyhet_Velferd og levekår |
  • 19. januar 2015
To english version

I 2009 startet Husbanken et målrettet samarbeid med kommuner med store boligsosiale utfordringer. Denne rapporten viser at langsiktighet og bevisst arbeid, med forankring på høyt nivå, er viktige faktorer for å lykkes. Evalueringen er gjennomført av Arne Backer Grønningsæter, Vidar Bakkeli og Anne Hege Strand ved Fafo, sammen med Lars-Erik Becken og Synne Klingenberg ved Proba samfunnsanalyse.

Rapporten oppsummerer funn fra evalueringen av denne satsingen. Husbankens kommunesatsing har bidratt til å sette boligsosiale perspektiver og arbeidsmåter på dagsorden i de aktuelle kommunene. Det har skjedd kompetanseheving og organisasjonsendringer lokalt som vil være viktige for framtidas boligsosiale arbeid i kommunene.Oppdragsgiver er Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Last ned Fafo-rapporten Evaluering av Husbankens kommunesatsing

 

  • Publisert: 19. januar 2015