Fafo-rapporter

Rapportsøk

Evaluering av Husbankens kommunesatsing

Arne Backer Grønningsæter, Lars-Erik Becken, Vidar Bakkeli, Synne Klingenberg og Anne Hege Strand

Fafo-rapport 2014:51

Nettutgave

Prosjekt: Evaluering av Husbankens kommunesatsing; Boligsosial utvikling

Forskere på Fafo: Arne Backer Grønningsæter, Anne Hege Strand

I 2009 startet Husbanken en målrettet prioritering av samarbeid med kommunene med de største boligsosiale utfordringene. Denne rapporten oppsummerer funn fra evalueringen av denne satsingen. Husbankens kommunesatsing har bidratt til å sette boligsosiale perspektiver og arbeidsmåter på dagsorden i satsingskommunene. Langsiktighet og bevisst arbeid med forankring på høyt nivå i kommunene har vært viktige faktorer for å lykkes. Det har skjedd kompetanseheving og organisasjonsendringer lokalt som vil være viktige for framtidas boligsosiale arbeid i kommunene.

Evalueringen er gjennomført av Proba samfunnsanalyse og Fafo på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Utgitt: 2014 Id-nr.: 20398