Skip to main content
  • Fafo-rapport 2014:51
  • Arne Backer Grønningsæter, Lars-Erik Becken, Vidar Bakkeli, Synne Klingenberg og Anne Hege Strand

Evaluering av Husbankens kommunesatsing

  • Fafo-rapport 2014:51
 

I 2009 startet Husbanken en målrettet prioritering av samarbeid med kommunene med de største boligsosiale utfordringene. Denne rapporten oppsummerer funn fra evalueringen av denne satsingen. Husbankens kommunesatsing har bidratt til å sette boligsosiale perspektiver og arbeidsmåter på dagsorden i satsingskommunene. Langsiktighet og bevisst arbeid med forankring på høyt nivå i kommunene har vært viktige faktorer for å lykkes. Det har skjedd kompetanseheving og organisasjonsendringer lokalt som vil være viktige for framtidas boligsosiale arbeid i kommunene.

Evalueringen er gjennomført av Proba samfunnsanalyse og Fafo på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

  • Publisert: 19. januar 2015
  • Ordrenr. 20398
  • ISBN
    ISBN 978-82-324-0165-9 (papirutgave)ISBN 978-82-324-0166-6 (nettutgave)ISSN 0801-6143
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Kommunal- og Moderninseringsdepartementet