Skip to main content

Nyhet

Ny forskning viser utbredt seksuell trakassering i arbeidslivet

Hver tredje kvinne har opplevd å bli seksuelt trakassert på sin nåværende eller tidligere arbeidsplass, viser forskning fra Island. Mona Bråten mener at en tilsvarende undersøkelse i Norge kunne gitt lignende resultater. – Det aller viktigste er at man jobber forebyggende, har gode rutiner for varsling og håndtering av saker. Man er avhengig av å være åpen om problemer flere opplever, for eksempel seksuell trakassering fra kunder eller gjester, og se seksuell trakassering som en utfordring som angår arbeidsmiljøet, kommenterer hun til Forskning.no.
  • Publisert: 16. desember 2022