Skip to main content

Nyhet

Ny kunnskap om de «usynlige»: Kartlegging av 30 millioner kinesiske hjemmehjelper

To english version
En artikkel basert på surveydata fra 2100 hjemmehjelper i tre kinesiske byer finner at en majoritet er kvinner med lav utdanning, jobber uten kontrakt og lov-beskyttelse, og mangler sosiale rettigheter.

Artikkelen er basert på surveydata fra 2100 hjemmehjelper i tre kinesiske byer – Beijing, Jinan og Changsha. Den bidrar til å tette kunnskapshull om Kinas 30 millioner arbeidere i denne sektoren.

Artikkelen finner at de fleste er kvinner med lav utdanning. Et flertall jobber uten kontrakt og beskyttelse av lovgivning, og de mangler sosiale rettigheter som pensjon og sykeforsikring.

Lønnsnivået er svært lavt, spesielt for de yngste og eldste. Det jobbes mye overtid, ofte under- eller ubetalt.

De som bor hos den familien de arbeider for, har lengre arbeidsdager og langt lavere timelønn en de som bor utenfor arbeidsstedet.

  • Publisert: 03. mai 2022