Skip to main content

Nyhet

Ny rapport kartlegger problemene med «lastebil light»

I denne rapporten, utført i samarbeid mellom Samfunnsøkonomisk analyse og Fafo, kartlegges kjennetegn ved varebilsegmentet – godstransport utført av kjøretøy med totalvekt under 3,5 tonn – samt konkurranseforholdet overfor ordinær godstransport. Etterspørselen i varebil-markedet er økende, men dårlige arbeidsmiljø, useriøsitet, kriminalitet og manglende reguleringer vekker bekymring. Rapporten legger fram forslag til tiltak for å motvirke problemene. Oppdragsgiver er Arbeidstilsynet og Treparts bransjeprogram transport.

  • Publisert: 21. september 2020