Skip to main content

Nyhet

Ny rapport om mentorordninger for unge som har brutt med familien sin

I 2017 ga regjeringen Solberg Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i oppdrag å utvikle en mentorordning for unge som er utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap. I denne studien har vi undersøkt hvordan mentorordningen ble utviklet, og hvordan den fungerer i møte med målgruppa. Vi har særlig sett på tre av tiltakene: Røde Kors’ Mentorfamilie, Norske Kvinners Sanitetsforenings tilbud Ressursvenn og nettverket Sammen i regi av Oslo Krisesenter.
  • Publisert: 20. desember 2021