Skip to main content

Nyhet

Ny rapport om rekruttering: Subjektive vurderinger trumfer standardisert norskprøve

Å beherske norsk språk er viktig for å få seg jobb. Denne rapporten gransker hvorvidt en standardisert norskprøve bidrar til å dempe arbeidsgiveres usikkerhet knyttet til søkere med innvandrerbakgrunn sine norskferdigheter, og således bidrar til mer rettferdige rekrutteringsprosesser. Les mer...

Et hovedfunn er at arbeidsgivere mener subjektive kriterier – som søkerens egenvurdering – i større grad gir god nok informasjon om en søkers norskferdigheter, sammenlignet med dokumenterte ferdigheter gjennom norskprøven.

Dette forklares dels med manglende kjennskap til prøven, men også fordi arbeidsgivere sier språk, og mener det, men samtidig bruker det språk som en indikator på andre forhold som kulturell forståelse og felles humor. Forhold som er viktige for å bli oppfattet som en person som passer inn i et arbeidsmiljø.

  • Publisert: 02. februar 2021