Skip to main content

Nyhet

Ny undersøkelse av driftsformens konsekvenser for økonomi og ansatte

Denne rapporten kartlegger likheter og forskjeller i lønnsomhet, omsetning og arbeidstakernes situasjon blant konsern, franchise og frittstående virksomheter innenfor tjenesteytende del av privat sektor – i første rekke detaljhandelen. Tariffavtaledekningen har gått ned de siste årene innen alle driftsformene. Å jobbe i en butikk med tariffavtale påvirker ansattes lønn, og synes særlig å påvirke om man oppnår kompensasjon for uregelmessige forhold. Rapporten er skrevet i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet.

  • Publisert: 03. mars 2021