Skip to main content

Nyhet

Nytt Fafo-notat om ekstra grunnbemanning i utvalgte barnehager i Oslo

Nyheter | 25. januar 2023 | Stein Roar Fredriksen
Et nytt Fafo-notat som utgjør den første rapporteringen fra følgeevalueringen av forsøkene med ekstra ressurspedagog og økt grunnbemanning i noen utvalgte barnehager i Oslo er publisert. Notatet representerer en form for nullpunktsanalyse og søker å beskrive hvordan situasjonen i de utvalgte barnehagene var før prosjektet ble igangsatt. 
Publisert: 25. januar 2023