Fafo-notater

Rapportsøk

Forsøk med ekstra grunnbemanning i noen utvalgte barnehager i Oslo kommune
Delnotat 1

Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Jørgen Svalund

Fafo-notat 2023:01

Last ned nettutgave

Forskningstema: Tjenester og tjenesteutvikling

Prosjekt: Evaluering av forsøk med økt grunnbemanning i barnehager i Oslo

Forskere på Fafo: Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen, Jørgen Svalund

Dette notatet er den første rapporteringen fra følgeevalueringen av forsøkene med ekstra ressurspedagog og økt grunnbemanning i noen utvalgte barnehager i Oslo. Felles for forsøkene er at de er lagt til barnehager i særlig levekårsutsatte områder, og målet er å utjevne sosiale forskjeller gjennom å styrke barnehagetilbudet i disse områdene. Notatet representerer en form for nullpunktsanalyse. Det betyr at vi er opptatt av å beskrive hvordan situasjonen i de utvalgte barnehagene var før prosjektet ble igangsatt og hvilke utfordringer barnehagen hadde (og har).Videre ser vi på hvordan barnehagene konkret har organisert forsøket, hvilke forventninger de har til forsøket og hva de håper å oppnå.

Utgitt: 2023