Skip to main content

Nyhet

Nytt notat om norske arbeidsgiver-organisasjoner på 2000-tallet

Mens det finnes en bred forskingslitteratur som omhandler arbeidstakerorganisasjonene, har arbeidsgiverorganisasjonene i mindre grad vært gjenstand for forskning og systematisk analyse. Formålet med dette notatet er å dokumentere utviklingen fra 2000, fram til i dag.

Notatet ser på hvordan arbeidsgivernes organisasjonsstruktur og organisasjonsgrad har utviklet seg fram til i dag. Er det blitt færre og større organisasjoner? Ser vi en maktkonsentrasjon i større og færre arbeidsgiverorganisasjoner, eller ser vi en fragmentering? Og i hvilken grad har endringene ført til økt konkurranse mellom ulike organisasjoner på arbeidsgiversiden?

  • Publisert: 30. oktober 2020