Skip to main content

Nyhet

Hvordan kan Norge tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft fra tredjeland?

Fafo skal i samarbeid med Agenda Kaupang se på erfaringer med arbeidsinnvandring fra land utenfor EU/EØS-området, såkalte tredjeland.

En av problemstillingene er hvordan kan Norge på best mulig måte tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft. Det skal gjennomføres undersøkelser om erfaringer og synspunkter, både blant innvandrede arbeidstakere og norske arbeidsgivere. Spørsmålet er om det trengs endringer i regelverket for denne gruppen.

Prosjektdeltakere fra Fafo er Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Bjorn Dapi og Ester Bøckmann. Prosjektet er på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet (UDI) og skal være ferdig ved utgangen av 2021.

  • Publisert: 17. august 2020