Ansatte
Bjorn Dapi
Forsker
Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Prosjektleder: TØI
Prosjektslutt: 2021
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Karen Evelyn Hauge, Frischsenteret
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Anne Mette Ødegård
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter