Skip to main content

Nyhet

Oppsummerer samarbeid for mindre salt i maten

Målet til «Saltpartnerskapet» (2015–2021) var å stimulere til mindre omfang av salt i maten vår, og økt bevissthet om salt og helse. Denne rapporten beskriver utviklingen i saltinnhold, og hvordan samarbeidsmodellen har fungert. Konklusjonen er at ordningen har oppnådd mye siden 2015. Matbransjen har samarbeidet om å få til en gradvis saltreduksjon i små steg – en prosess som tar tid og krever tålmodighet.
Samarbeidet er videreført fra 2022 som en del av Intensjonsavtalen for sunnere kosthold.
  • Publisert: 23. desember 2022