Skip to main content

Nyhet

Se i opptak: Veien mot inkluderende barnehager og skoler

Nyheter | 12. april 2021 | Alf Tore Bergsli
Det er bred enighet om nulltoleranse mot mobbing og krenkelser. Usikkerheten handler mer om hvordan vi best kan skape inkluderende læringsmiljøer der dette ikke forekommer. I dette webinaret presenterte Fafo-forskere funn fra en ny rapport hvor vi har evaluert ulike tiltak for å heve kompetansen om denne problematikken. I tillegg inviterte vi Utdanningsforbundet, en barne- og ungdomsarbeider og Oslo kommunes mobbeombud til en samtale om funnene – samt Utdanningsdirektoratet for å presentere fremtidige tiltak.
Publisert: 12. april 2021