Skoleutvikling og elevenes læring

Norsk skole er gjenstand for en rekke tiltak, både fra nasjonalt og lokalt nivå, som er ment å forbedre elevenes læring, læringsmiljø og psykososiale miljø. Evaluering av slike tiltak er viktig for å kunne vurdere om de virker etter intensjonen, og for å bygge opp en bred kunnskapsbase. Slik evaluering er knyttet både til implementeringen og utfallet av ulike tiltak. Bidrar de til bedre læring, og skaper de varig forbedring på den enkelte skole? Her er vi også opptatt av læreren som profesjonsutøver.

Skoleutvikling og elevenes læring

Kontakt

Forskere

Forskningsleder, professor
Forsker
Forsker
Forsker
Mathilde Bjørnset, Aina Fossum, Jon Rogstad og Bjørn Smestad
Fafo-rapport 2020:01

Silje Andresen

Konflikt mellom dannelse og kompetansemål
Læreres bruk av skjønn i undervisning om kontroversielle temaer

Norsk sosiologisk tidsskrift